Marktverkenningsonderzoek

Ondernemen met durf ≠ blind ondernemen

Een marktverkenningsonderzoek brengt in kaart of er een (potentiële) markt is voor uw producten, diensten of ideeën. Het levert onder meer volgende inzichten:

  • Is er interesse in mijn concept?
  • Wie zijn mijn potentiële kopers/afnemers?
  • Hoeveel is men bereid te betalen?
  • Wat zijn sterke en zwakke punten van mijn dienst, idee of product?

Een marktverkenningsonderzoek levert cruciale inzichten zowel voor starters als gevestigde ondernemers die wensen te verbreden en/of vernieuwen.

Benieuwd naar onze aanpak?

Contact

Wilt u weten wat Public Minds
voor u en uw klanten kan betekenen?

Contacteer ons