Werkbeleving

Organisaties die luisteren naar feedback en ideeën van medewerkers, die weten wat er leeft bij hun medewerkers, presteren beter. Werkbelevingsonderzoek resulteert in innovatieve, wendbare en klantgerichte organisaties.

Wat is werkbeleving?

Werkbeleving is zoveel meer dan werktevredenheid. We denken hierbij niet alleen aan de motivatie, betrokkenheid en persoonlijke groei van medewerkers maar ook aan verschillende organisatorische aspecten als cultuur, samenwerking, taakduidelijkheid etc. Al deze factoren bepalen hoe iemand zijn of haar werk beleeft. Deze inzichten zijn cruciaal voor succesvolle organisaties. Waarom zou informatie over werkbeleving niet even belangrijk zijn als informatie over de omzet of verzuim?

 

In ons onderzoek opteren we voor gevalideerde vragensets die zaken als arbeidsverhoudingen, arbeidsinhoud, autonomie etc. in kaart brengen. Daarnaast wordt de vragenlijst uitgebreid met thema’s die specifiek voor uw bedrijf of organisatie van belang zijn. Op die manier zijn we zeker dat de resultaten relevant zijn en bijgevolg maximaal inzetbaar zijn.

Wat levert het op?

Werkbelevingsonderzoek geeft inzicht in de factoren die bijdragen aan werkplezier of –druk. Deze inzichten laten u toe concrete stappen te nemen om de werkbeleving stelselmatig te verbeteren wat op zijn beurt leidt tot een hogere productiviteit, minder verzuim en verloop binnen de organisatie. Tevreden en betrokken medewerkers gaan bovendien hand in hand met een optimale klantentevredenheid.

 

Onze aanpak is erg hands-on en op maat van uw organisatie.  De bevindingen vertalen we in toegankelijke rapporten met praktische aanbevelingen die aan duidelijke acties kunnen gekoppeld worden. Uit onze analyses komt concreet naar voren welke elementen de sterkste impact hebben en waarop prioritair kan ingezet worden. Aan de hand van de impactmatrix weet u aan welke knoppen te draaien.

 

Vinger aan de pols met pulse-onderzoek

Naast basis werkbelevingsonderzoek (om het jaar of om de twee jaar) is Public Minds overtuigd van de meerwaarde aan pulse-onderzoek. Dit zijn snelle tussentijdse metingen bij de ganse organisatie of bij een bepaald team.

De voordelen van pulse-onderzoek:

 

  • effecten van veranderingen opvolgen op kortere termijn, zodat snel kan worden bijgestuurd indien nodig
  • per pulse onderzoek kan de focus op een ander aandachtspunt worden gelegd
  • bepaalde onderwerpen kunnen enkel worden voorgelegd aan bepaalde teams of afdelingen
  • genuanceerd beeld over de tijd (effect van een tijdelijke situatie bij eenmalige bevraging wordt uitgevlakt)

Werkbeleving in 3 stappen

Meten

Onderzoek bij medewerkers met als resultaat uitgebreid overzicht van sterktes en aandachtspunten op diverse punten. In de analyse wordt onderscheid gemaakt naar relevante doelgroepen (bv. afdeling).

Weten

In deze fase graven we dieper in de data. Dit omvat onder meer:

  • analyse van impactfactoren (welke parameters hebben het meest impact op welzijn, tevredenheid etc.)
  • grondige analyse van interne data (vb. verloopgegevens)
  • verdere verfijning van de resultaten aan de hand van spiegelonderzoek, workshops etc.

Verbeteren

In deze fase formuleren we aanbevelingen en ondersteunen u bij de opmaak van het actieplan. Indien gewenst staan we in voor de implementatie van de verbeteracties, dit kan in nauwe samenwerking met uw vaste HR-partner.

Aanpak

Werkbelevingsonderzoek is relevant voor elke organisatie, onafhankelijk van de grootte, het type of de sector. Dankzij ons plan van aanpak, voeren we het onderzoek uit op maat van de organisatie.

Subsidie van 60% mogelijk met de werkbaarheidscheques

Er wordt voorzien in een serieuze ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid om te werken aan werkbaar werk. De basis is een scan van de werkbaarheid en werkbeleving. Meer informatie over de aanpak van de scan vindt u hier.

Wilt u weten wat Public Minds
voor u en uw klanten kan betekenen?

Contacteer ons