Drie tips voor kwaliteitsvolle bevragingen

Een bevraging is pas succesvol als je het juiste ontwerp kiest voor je onderzoek én de geschikte vragen stelt.

Een goede bevraging moet wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Je wil toch dat de resultaten onbevooroordeeld en representatief zijn?

In deze blog geven we jou 3 belangrijke tips om een kwalitatieve vragenlijst op te stellen.

1. Maak de vragen duidelijk, direct, eenduidig, eenvoudig en concreet.

  • Zorg voor een logische opbouw. Werk van algemene naar meer gedetailleerde vragen.
  • Behandel één onderwerp in één vraag en voorkom dubbele vragen. Splits desnoods de reeks op in verschillende vragen.
  • Gebruik termen die een eenduidige en precieze betekenis hebben.
  • Schrijf in een taal die een jongere begrijpt.

2. Schrijf geen sturende vragen.

Het doel van een bevraging is om eerlijke feedback te krijgen.

Vraag je de bevolking naar de leefbaarheid in hun stad of gemeente, dan mag je zeker geen goede of foute antwoorden suggereren.

Ook in de antwoordcategorieën moet je deze neutraliteit behouden.

2 voorbeelden van sturende vragen die je beter niet stelt:

  • De inwoners van deelgemeente x zijn tevreden over de dienstverlening van het administratief centrum, bent u het daarmee eens?
  • Hoe beoordeelt u onze flexibele en toegankelijke openingsuren van het sociaal huis?

3. Zoek naar de juiste lengte voor jouw onderzoek.

Om ervoor te zorgen dat de burger niet afhaakt in het midden van het onderzoek mag je hem niet overstelpen met vragen.

De ideale lengte van het onderzoek is sterk afhankelijk van het thema dat op dat moment in jouw gemeente of stad van belang is.

Daarom de volgende twee vuistregels: baken specifieke lokale thema’s af en bepaal op wie de case van toepassing is.

Vuistregel 1: bepaal het aantal vragen.

  • Maak een overzicht van alles wat je wil vragen.
  • Geef prioriteit aan de belangrijke thema’s.
  • Schrap de vragen die ‘nice tot know’ zijn.
  • Beperk je tot de vragen die ‘need to know’ zijn.

Vuistregel 2: bepaal wie je wil bereiken met de vragen.

Wil je een specifieke vraag enkel voorleggen aan de inwoners van een bepaalde deelgemeente of aan mensen uit een afgebakende leeftijdsgroep? Bevraag dan ook enkel deze mensen.

 

Ben je geïnteresseerd hoe Public Minds jou kan ondersteunen bij een van de volgende onderzoeksprojecten?

Leer ons wat beter kennen op www.publicminds.be

Bel op 0485/630913

Mail naar hallo@publicminds.be

Wij komen heel graag bij jou langs.

Meer artikelen?

Wilt u weten wat Public Minds
voor u en uw klanten kan betekenen?

Contacteer ons