Medewerkersbevraging

Organisaties die weten wat er leeft bij hun medewerkers, presteren beter. Een medewerkersbevraging is een fundamentele bouwsteen in een snel veranderende organisatie.

Waarom een medewerkersbevraging?

Een medewerkersbevraging geeft een goed inzicht in wat écht leeft bij je medewerkers. Op basis daarvan kan je als management onderbouwde keuzes maken.

Het stelt je ook in staat om potentiële problemen in een vroeg stadium te identificeren en oplossingen uit te werken.

Deze inzichten zijn cruciaal voor succesvolle organisaties. Waarom zou informatie over werkbeleving niet even belangrijk zijn als informatie over de omzet of verzuim?

Ons medewerkersonderzoek voldoet aan de richtlijnen voor een psychosociale risicoanalyse. Daarnaast wordt de vragenlijst uitgebreid met thema’s die specifiek voor jouw bedrijf of organisatie van belang zijn. Op die manier zijn we zeker dat de resultaten relevant zijn en bijgevolg maximaal inzetbaar zijn.

Boek hier een afspraak!

Ontvang 60% subsidie om na te gaan wat er leeft bij jullie medewerkers.

Er wordt voorzien in een subsidie van 60% van de Vlaamse overheid om te werken aan werkbaar werk. De aanvraag dient te gebeuren tegen uiterlijk 31 juli 2024.

Meer info over werkbaarheidscheques

Wat houdt het in?

Onze medewerkersbevraging biedt inzicht in alle onderwerpen die van invloed zijn op de werkbeleving. Het biedt je de nodige informatie om aan de juiste knoppen te kunnen draaien.

7 dimensies in één scan (zie afbeelding).

Het geeft je antwoord op onder meer…

 • Hoe betrokken voelen de medewerkers zich?
 • Wat ervaren ze als sterke punten? Wat zijn verbeterpunten?
 • Staan ze open voor jobopportuniteiten?
 • Bestaat het risico op een te hoge of lage werkdruk?
 • Beleven ze plezier in hun werk?
 • Heerst er een prettige sfeer op het werk?

1. VOORBEREIDING

 • Vragenlijst afstemmen op maat van de organisatie
 • Verzamelen van contactgegevens
 • Programmatie en testen
 • Ondersteuning bij de communicatie aan medewerkers

2. OPHALEN ANTWOORDEN

 • Medewerkers kunnen online of op papier deelnemen
 • Anonimiteit wordt gegarandeerd
 • Gerichte acties voor een sterke respons

3. INZICHTEN EN AANBEVELINGEN

 • Analyse van de data
 • Opmaak rapport met overzicht van alle resultaten
 • Interactief dashboard
 • Actiegerichte aanbevelingen

Wat levert het op?

Een medewerkersbevraging geeft je inzicht in de factoren die bijdragen aan werkplezier of –druk. Deze inzichten laten je toe concrete stappen te nemen om de werkbeleving stelselmatig te verbeteren wat op zijn beurt leidt tot een hogere productiviteit, minder verzuim en verloop binnen de organisatie. Tevreden en betrokken medewerkers gaan bovendien hand in hand met een optimale klantentevredenheid.

 

Onze aanpak is erg hands-on en op maat van jouw organisatie.  De bevindingen vertalen we in toegankelijke rapporten met praktische aanbevelingen die aan duidelijke acties kunnen gekoppeld worden. Uit onze analyses komt concreet naar voren welke elementen de sterkste impact hebben en waarop prioritair kan ingezet worden. Aan de hand van de impactmatrix weet je aan welke knoppen te draaien.

 

Vinger aan de pols met de medewerkersmonitor

Nieuwe tijden vragen nieuwe oplossingen. Naast eenmalig werkbelevingsonderzoek (om het jaar of om de twee jaar) is Public Minds overtuigd van de meerwaarde aan continu onderzoek. De medewerkersmonitor biedt hier de ideale oplossing. Alle info vindt u hier.

Wilt u weten wat Public Minds
voor u en uw klanten kan betekenen?

Contacteer ons