Public Minds - Header Afbeelding - vuur

Medewerkersmonitor

Meet wat er leeft bij je medewerkers en hou het vuur in hen brandend

– “Maar waarom hebben jullie ons daar niets over gezegd?”

– “Jullie hebben het ons nooit gevraagd…”

Herkenbaar?

Met de medewerkersmonitor meet je op geregelde tijdstippen wat er onder je medewerkers leeft. Geen eenmalige bevraging die een vuistdik rapport oplevert dat dan stof ligt te vergaren in een lade. Wel gerichte en korte bevragingen die tot meetbare resultaten leiden. Vanuit onze ervaring denken we mee en bieden we een leidraad op maat van de organisatie.

Wil je weten wat dit oplevert voor jouw organisatie?

Wat is de medewerkersmonitor?

Moderne organisaties hebben nood aan een snelle en flexibele manier om in beeld te brengen hoe het met hun medewerkers gaat. Op die uitdaging biedt de medewerkersmonitor een antwoord: je vraagt korter en vaker feedback aan de medewerkers. Per jaar worden de medewerkers een aantal keer bevraagd over een specifiek en relevant thema. Daarenboven worden per onderzoek (identieke) kernindicatoren bevraagd. Deze bepaal je zelf. Bijvoorbeeld: algemene tevredenheid en aanbevelingsscore (e-NPS). Op die manier ontstaat een ideale monitorfunctie. Zo hou je pas echt de vinger aan de pols.

Op basis van de output die je ontvangt, kan je gefundeerde beslissingen nemen én hebben je medewerkers ook echt het gevoel dat hun mening er toe doet. Je medewerkers zijn dus maximaal betrokken, wat hun engagement alleen maar ten goede komt.

De medewerkersmonitor geeft op regelmatige basis inzicht in de factoren die het organisatieklimaat, de werkbeleving en het welzijn van medewerkers bepalen. De verworven inzichten maken het mogelijk om de pijlen van het HR- en welzijnsbeleid juist te kunnen richten.

Welke thema’s kunnen aan bod komen?

In principe elk denkbaar thema of onderwerp dat een impact heeft op de werksfeer en het welbevinden op de werkvloer. Dit kunnen jaarlijks terugkerende thema’s zijn zoals hieronder opgesomd, maar ook actua-gebonden onderwerpen, zoals bv. de vaccinatiebereidheid bij je medewerkers.

Hieronder enkele mogelijke thema’s:

 • communicatie
 • werkbaarheid
 • telewerken
 • cultuur
 • autonomie
 • retentiebeleid
 • organisatiebetrokkenheid
 • organisatieverandering – reorganisatie
 • leiderschap
 • werksfeer & samenwerking
 • werkdruk
 • ontwikkelingsmogelijkheden
 • arbeidsvoorwaarden
 • ongewenst gedrag
 • veiligheid
 • klantgericht werken (vb. evaluatie procedures) …

Public Minds heeft alle expertise in huis om deze en andere thema’s in kaart te brengen en dit op een wetenschappelijk onderbouwde manier.

Waarom vaker en korter meten?

In tegenstelling tot eenmalige, grote bevragingen die vaak dikke rapporten opleveren waarmee vervolgens weinig concreets gebeurt, is de medewerkersmonitor een tool die je heel eenvoudig kan gebruiken voor het uitstippelen van je beleid. De periodieke meetmomenten laten toe om thematisch te werken. Zo kan je meer inspelen op de actualiteit en de zaken die op dat moment relevant zijn. Op die manier meet je wat je wilt weten op een bepaald moment. Het laat toe om vervolgens aan de slag te gaan met haalbare en concrete ontwikkelpunten. Op die manier voelen medewerkers zich ook meer betrokken. Geen lange actielijst waar niemand doen aan ziet, maar focus op hetgeen echt verschil maakt.

Voordelen van een medewerkersmonitor

 • Monitoring van KPI’s zorgt voor continue sturingsinformatie
 • Kort op de bal: anticiperen in plaats van af te wachten
 • Thematisch werken zorgt voor haalbare en concrete ontwikkelthema’s
 • Mogelijkheid om het effect van eenmalige gebeurtenissen na te gaan
 • Korte onderzoeken = maximale respons & tijdsbesparend
 • Ideaal om de effecten van veranderingen in de organisatie op te volgen
 • Mogelijkheid om enkel subgroepen te bevragen
 • Door medewerkers regelmatig te betrekken, blijven de ontwikkelthema’s actueel
 • Medewerkersmonitor = sterke werkgever en input om employer branding strategie vorm te geven

De winst voor jouw organisatie?

Je medewerkers worden bij elke bevraging aangezet om actief mee te denken en zelf ideeën en oplossingen aan te reiken. En dat zorgt voor een grotere betrokkenheid.

 • Meten is weten
 • Effect afwegen tegenover gedane investering
 • Draagvlak nagaan nieuwe maatregelen (geen nutteloze investeringen)
 • Nieuwe medewerkers van dichtbij opvolgen (en anticiperen)
 • Betrokken medewerkers => meer winst / minder verzuim
 • Je komt ook te weten wat de minder mondige medewerkers denken
 • Nuttig instrument in kader van employer branding

 

Wil je het vuur in je team brandend houden?

 

Maak nu een afspraak met Public Minds

Werkbaarheidscheques

De Vlaamse overheid moedigt onderzoek aan. De medewerkersmonitor is voor 60% subidieerbaar met de werkbaarheidscheques. Alle info:

https://www.publicminds.be/werkbaarheidscheques/

Wilt u weten wat Public Minds
voor u en uw klanten kan betekenen?

Contacteer ons