Werkbaarheidscheques

Met deze subsidie wil de overheid u motiveren om te luisteren naar uw medewerkers en zo eventuele knelpunten rond welzijn op de werkvloer in kaart te brengen en aan te pakken.

Wat zijn werkbaarheidscheques?

De werkbaarheidscheque is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid om organisaties te ondersteunen die werk maken van werkbaar werk. De cheques kunnen worden ingezet om sterktes en aandachtspunten te bepalen rond het welzijn en de veerkracht van medewerkers, maar eveneensom een welzijnsbeleid uit te tekenen en/of welzijnsinterventies uit te voeren.

Het gaat om een subsidie van 60% van het totaalbudget van een geschikt project, met een maximum van 9.000€. Het kan gaan om:

 • het uitvoeren van een meting of scan
 • EN/OF begeleiding en advies (consulting rond beleid, strategisch advies, ..)
 • EN/OF verbeteringsactiviteiten (coaching, opleiding, acties,..)

 

Welke organisaties komen in aanmerking?

 • Ondernemingen in Vlaanderen (zowel KMO’s als grote ondernemingen) met minstens 1 medewerker
 • Zowel profit als social profit sector
Boek hier een afspraak voor meer informatie!

Belangrijke aandachtspunten

 • Wacht niet te lang: Denk je na over investeren in welzijn op het werk? Kom dan nu in actie. Het totaalbudget voor 2024 is immers beperkt: first come first served.
 • Tijdslimiet: De aanvraag kan ingediend worden tot 31.07.2024. Voor elk project geldt, vanaf de datum van aanvraag, een uitvoeringslimiet van maximaal 8 maand.
 • Voorwaarden ivm De-minimis: Er geldt een beperking voor de staatssteun die een onderneming mag ontvangen over de voorbije drie jaar (tot een plafond van 200.000€).
 • Geen dubbelfinanciering: eenzelfde project kan niet door verschillende steunmaatregelen worden gesubsidieerd.

Wat kan Public Minds voor u betekenen?

Public Minds is een erkende kmo-dienstverlener. Bij ons kan u terecht om via de werkbaarheidscheques een onderzoek uit te voeren en zo te investeren in welzijn op het werk.

Wij geven u inzicht in wat er leeft bij uw medewerkers, en dit op 8 domeinen. Onze analyse biedt u inzicht in welke aspecten het meest impact hebben op de werkbeleving. Zo kent u de belangrijkste factoren voor maximaal betrokken en tevreden medewerkers.

De resultaten vormen het ideale vertrekpunt om de werkbeleving stelselmatig te optimaliseren via een concreet actieplan, wat op korte termijn leidt tot positieve resultaten dankzij:

 

 • hogere productiviteit
 • minder verzuim
 • minder verloop binnen de organisatie
 • positieve impact op de klantentevredenheid
 • positieve mond-aan-mond reclame voor uw onderneming
Scan werkbeleving

Voorbeeldproject

Volgend project kwam in het verleden reeds in aanmerking voor subsidiëring:

Veerkrachtbarometer  (scan) + workshops en opleidingen

In eerste instantie werd een scan georganiseerd bij alle medewerkers. Deze scan had als doel op organisatieniveau (en op afdelingsniveau) na te gaan wat de sterke punten zijn en welke de aandachtspunten op vlak van de werkbeleving. De verschillende dimensies van werkbeleving kwamen aan bod: organisatiebetrokkenheid, connectie en communicatie, welzijn etc. Door inzichten te verkrijgen in de juiste drivers ontwikkelde onze partner Tryangle een duidelijk actieplan en concrete interventies met betrekking tot:

 

 • Het ondersteunen van leidinggevenden rond kennis van het stress-mechanisme en stresspreventie bij teamleden maar ook ivm het begeleiden van re-integratie van afwezigen.
 • Sensibiliseren en informeren van medewerkers mbt inzichten en tools voor meer veerkracht.
Meer info? Boek hier een afspraak.

Wilt u weten wat Public Minds
voor u en uw klanten kan betekenen?

Contacteer ons