Werkbaarheidscheques

Met deze subsidie wil de overheid u motiveren om te luisteren naar uw medewerkers en zo eventuele knelpunten rond welzijn op de werkvloer in kaart te brengen en aan te pakken. Naar aanleiding van de corona-crisis is er nu ook een uitbreiding voorzien.

Wat zijn werkbaarheidscheques?

De werkbaarheidscheque is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid om organisaties te ondersteunen die werk maken van werkbaar werk. De cheques kunnen worden ingezet om sterktes en aandachtspunten te bepalen rond het welzijn en de veerkracht van medewerkers, maar eveneensom een welzijnsbeleid uit te tekenen en/of welzijnsinterventies uit te voeren.

Het gaat om een subsidie van 60% van het totaalbudget van een geschikt project, met een maximum van 10.000€. Het kan gaan om:

 • het uitvoeren van een meting of scan
 • EN/OF begeleiding en advies (consulting rond beleid, strategisch advies, ..)
 • EN/OF verbeteringsactiviteiten (coaching, opleiding, acties,..)

 

Welke organisaties komen in aanmerking?

 • Ondernemingen in Vlaanderen (zowel KMO’s als grote ondernemingen) met minstens 1 medewerker
 • Zowel profit als social profit sector
Download hier een handige one pager

Belangrijke aandachtspunten

 • Wacht niet te lang: Denk je na over investeren in welzijn op het werk? Kom dan nu in actie. Het totaalbudget voor 2021 is immers beperkt: first come first served.
 • Tijdslimiet: De aanvraag kan ingediend worden tot 31.12.2021. Voor elk project geldt, vanaf de datum van aanvraag, een uitvoeringslimiet van maximaal 6 maand.
 • Voorwaarden ivm De-minimis: Er geldt een beperking voor de staatssteun die een onderneming mag ontvangen over de voorbije drie jaar (tot een plafond van 200.000€).
 • Geen dubbelfinanciering: eenzelfde project kan niet door verschillende steunmaatregelen worden gesubsidieerd.

 

Samen met Tryangle hebben we een webinar opgezet met betrekking tot de werkbaarheidscheques. Alles wat u moet weten om deze succesvol te kunnen inzetten in uw organisatie komt u in dit webinar te weten.

Bekijk het webinar: "10.000€ om te investeren in welzijn op het werk"

Wat kan Public Minds voor u betekenen?

Public Minds is een erkende kmo-dienstverlener. Bij ons kan u terecht om via de werkbaarheidscheques een onderzoek uit te voeren en zo te investeren in welzijn op het werk.

Wij brengen aan de hand van 8 thema’s het welzijn op de werkvloer in kaart. Onze analyse biedt u inzicht in welke aspecten het meest impact hebben op de werkbeleving. Zo kent u de belangrijkste factoren voor maximaal betrokken en tevreden medewerkers.

De resultaten vormen het ideale vertrekpunt om de werkbeleving stelselmatig te optimaliseren via een concreet actieplan, wat op korte termijn leidt tot positieve resultaten dankzij:

 

 • hogere productiviteit
 • minder verzuim
 • minder verloop binnen de organisatie
 • positieve impact op de klantentevredenheid
 • positieve mond-aan-mond reclame voor uw onderneming
Ontdek hier ons concreet aanbod

Voorbeeldproject

Volgend project kwam in het verleden reeds in aanmerking voor subsidiëring:

Veerkrachtbarometer  (scan) + workshops en opleidingen

In eerste instantie werd een scan georganiseerd bij alle medewerkers. Deze scan had als doel op organisatieniveau (en op afdelingsniveau) na te gaan wat de sterke punten zijn en welke de aandachtspunten op vlak van de werkbeleving. De verschillende dimensies van werkbeleving kwamen aan bod: organisatiebetrokkenheid, connectie en communicatie, welzijn etc. Door inzichten te verkrijgen in de juiste drivers ontwikkelde onze partner Tryangle een duidelijk actieplan en concrete interventies met betrekking tot:

 

 • Het ondersteunen van leidinggevenden rond kennis van het stress-mechanisme en stresspreventie bij teamleden maar ook ivm het begeleiden van re-integratie van afwezigen.
 • Sensibiliseren en informeren van medewerkers mbt inzichten en tools voor meer veerkracht.
Bekijk hier onze welzijnspakketten

Uitbreiding ten gevolge van Corona

Als onderneming is het wettelijk verplicht om een psychosociale risicoanalyse te maken, dit normaal om de 5 jaar. Het is echter zo dat een nieuwe risicoanalyse vereist is telkens er een ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Gezien we op heden allemaal een ingrijpende gebeurtenis meemaken heeft de Vlaamse overheid geoordeeld dat de werkbaarheidscheques kunnen worden ingezet voor het opzetten van de analyse.

De scan voloet aan alle eisen, op die manier bent u volledig in orde met de verplichte risicoanalyse.

Wilt u weten wat Public Minds
voor u en uw klanten kan betekenen?

Contacteer ons