De kracht van employee engagement

Employee satisfaction, commitment en engagement: het zijn belangrijke begrippen voor organisaties. Maar wat schuilt nu juist achter die kenmerken? En wat onderscheidt ze van elkaar? In dit artikel spreken we klare taal, en maken we het onderscheid duidelijk.

Tevreden met tevreden medewerkers?

Employee satisfaction draait rond de tevredenheid van medewerkers met de huidige werksituatie. Steeds vaker wordt dit een noodzakelijke, maar onvoldoende voorwaarde voor succesvolle organisaties. Een medewerker kan namelijk perfect tevreden zijn met de werkrelaties en -omstandigheden, de inhoud van de job en wat hij in ruil krijgt voor de prestaties, maar verder geen voeling of binding hebben met de organisatie. Gezien de afwezigheid van dergelijke binding, spelen puur rationele factoren zoals de loonsomvang of de afstand een krachtigere rol, waardoor tevredenheid dan ook moeilijker zal volstaan om medewerkers aan boord te houden. En laat net dat nodig zijn wanneer het gaat om gewilde profielen op de arbeidsmarkt.

De magie van emotie

Het geheime ingrediënt van organisaties waar medewerkers the extra mile gaan is de emotionele connectie van deze medewerkers met de organisatie, de doelstellingen en de eigen job. Net omwille van dit emotionele aspect, is vereist dat medewerkers zich kunnen vinden in en identificeren met de waarden van de organisatie waarvoor ze werken.

Een betrokken medewerker voelt zich trots over de organisatie en streeft toegewijd de doelen van de organisatie na. Waar betrokkenheid vooral betrekking heeft op de organisatie, gaat engagement meer over het werk zelf.

Een engaged – ook wel bevlogen of bezielde – medewerker is een fiere en toegewijde uitvoerder van zijn werk, die vol enthousiasme zijn taken vervult en op eigen initiatief een extra inspanning levert indien nodig. Engaged medewerkers zijn de trekkers van je organisatie: ze kijken vooruit, stellen zich flexibel op – afhankelijk van de noden van de organisatie – en halen energie uit hun job. En sterker nog: dit stralen ze ook uit.

Met hart en ziel aan het werk

 

“To win in the marketplace, you must first win in the workplace”

(Doug Conant, voormalige CEO van Campell Soup Company)

Engaged medewerkers spelen een belangrijke rol in het toewerken naar enthousiaste klanten en excellerende bedrijfsresultaten. Naast de toewijding waarmee ze hun job uitvoeren worden ze namelijk ook gekenmerkt door het enthousiasme over hun job. Ze beschouwen hun werk als nuttig en uitdagend en dagen zichzelf daardoor ook uit om zich steeds verder te gaan ontwikkelen. Op die manier leveren ze, dankzij de emotionele binding, betere prestaties in termen van dienstverlening, kwaliteit en productiviteit. Voor klanten gaat dit niet onopgemerkt voorbij. Samen met het enthousiasme en de drive van engaged medewerkers vormen deze factoren de bouwstenen van een hogere klanttevredenheid. Een verhoogde klantloyaliteit in combinatie met positieve mond-tot-mondreclame bewerkstelligen dan weer een hogere omzet en zo ook een hogere winst. En ook binnen de organisatie brengt het extra voordelen met zich mee: engaged medewerkers denken actief mee met de organisatie en kennen typisch een lager verloopcijfer.

Employee engagement: Neem de touwtjes in handen

Employee engagement is een gedeelde verantwoordelijkheid van medewerkers en organisaties. De mate van engagement op de werkvloer heb je als management sterk in de hand. Naast de invloed van individuele persoonlijkheden, is er namelijk ook de impact van werkeisen en energiebronnen op medewerkers. Door extra in te zetten op wat medewerkers energie geeft (bv. waardering, coachend leiderschap, initiatief nemen n.a.v. klantenfeedback,..) en in te perken op zaken die hun energie opslorpen (bv. hoge werkdruk, onduidelijke communicatie,..) kom je al een heel eind verder. Denk ook na over de duidelijkheid van de organisatiedoelstellingen en de mate waarin medewerkers deze kennen en uitdragen. Voor dit alles is het belangrijk dicht bij je medewerkers te staan en te weten te komen wat leeft op de werkvloer, niet enkel nu maar op geregelde tijdstippen. Breng in beeld hoezeer je organisatie een engaging omgeving is en op welke gebieden je kan inzetten om hierin te groeien.

Public Minds begeleidt organisaties in het achterhalen van wat hen volgens hun medewerkers sterk maakt en sterker kan maken op vlak van werkbeleving.

Lees meer over onze scan naar betrokkenheid en bevlogenheid

Wilt u weten wat Public Minds
voor u en uw klanten kan betekenen?

Contacteer ons