Blind of luisterend, hoe gaat jouw organisatie om met veranderingen?

De stem van medewerkers bevat een rijkdom aan informatie binnen een organisatie. Zij zijn diegenen die het reilen en zeilen van de organisatie het best kennen. Zij ervaren de voornaamste sterktes en problemen op de werkvloer. En vooral: Ze kunnen erg waardevolle en passende ideeën genereren voor de toekomst van de organisatie. Luisteren naar deze input kan wel eens het verschil gaan maken, zeker in deze tijden waarin bedrijven noodgedwongen moeten nadenken over hun toekomstige strategie en beleid. Nu meer dan ooit  is de tijd aangebroken om de interne bedrijfscommunicatie op punt te zetten en een bottom-up aanpak te hanteren.

Kies niet voor een paardenbril of oorkleppen

De overschakeling naar een nieuwe manier van werken kwam in een stroomversnelling. En nu? Managementteams kunnen zich terugtrekken om zich met een paardenbril te buigen over de toekomstige strategie en aanpak. Of ze kunnen net extra inspanningen leveren om te horen bij hun medewerkers hoe zij de toekomst zien. Waarom die tweede optie met voorsprong de beste is, lichten we je graag toe.

Waarom luisteren naar medewerkers net nu erg waardevol kan zijn

Verruim je blik: duik eens onder

In de eerste plaats zijn medewerkers een waardevolle bron van informatie. Laat ons hier wat dieper op ingaan met de theorie van de IJsberg van Onwetendheid. Denk maar aan de Titanic. Die ging ten onder omdat de kapitein te laat zicht had op de hindernissen onder water. Ook in bedrijven spelen veel problemen zich af buiten het zicht van het managementteam. Meer gehoor geven aan medewerkers zorgt voor een beter zicht op de uitdagingen en verbeterpunten van de organisatie. Op die manier slagen organisaties erin geleidelijk aan steeds meer dan enkel de top van hun ijsberg in beeld te krijgen.

Blik op de toekomst: hou medewerkers aan boord

Voor medewerkers is het fijn te ervaren dat het management openstaat voor hun input. Wanneer hun mening gevraagd wordt over de verdere toekomst van de organisatie krijgen zij het gevoel betrokken te worden. En die betrokkenheid kan wel eens heel waardevol zijn nu de interne communicatie een compleet andere wending kreeg. Zaken zoals autonomie en inspraak in de uitvoering van de job dragen namelijk bij aan de werkbeleving en zo ook het behoud van medewerkers. Investeer dus in het luisteren naar je medewerkers, en vermijd zo dat medewerkers mentaal afstand nemen van de organisatie.

Ontdek hoe medewerkers de toekomst zien

In deze coronatijd schakelden we noodgedwongen over op een maximale inzet van het digitale en het werken vanop afstand. Het gaat over grote veranderingen, met een niet te onderschatten impact op medewerkers, die van de ene dag op de andere werden doorgevoerd. Uiteraard wil je daarvan de impact kennen.

Toch bestaat er binnen veel organisaties nog een terughoudendheid wanneer het gaat om het luisteren naar de inspraak van medewerkers. Vaak gaat het om een zekere angst om slapende honden wakker te maken of verwachtingen te scheppen die niet ingevuld zullen worden. Dit mogen geen redenen zijn om geen bevraging te houden, integendeel. In deze bijzondere tijden is de werksituatie nu éénmaal al veranderd. Je kan er niet omheen, dus kun je maar beter weten hoe medewerkers het ervaren en hoe ze naar de toekomst kijken.

Het is belangrijk te weten voor welke medewerkers een terugkeer naar de voormalige manier van werken een stap terug zou zijn. Eveneens is het belangrijk te weten waarom andere medewerkers dan weer liever terugkeren naar de situatie van voorheen. Deze twee insteken zijn cruciaal wanneer je gaat communiceren over de toekomst van de organisatie en de verdere aanpak omtrent digitaal werken en werken vanop afstand. Het volstaat namelijk niet om intern éénzijdig te communiceren welke richting de organisatie inslaat. Veel effectiever is het actief betrekken van medewerkers in het verhaal dat je brengt. Zo overtuig je medewerkers beetje bij beetje van de toekomstvisie van het management. Aan de basis van zo’n gemeenschappelijk gedragen toekomstvisie liggen actief luisterend leiderschap en een bottom-up aanpak.

Met een medewerkersbevraging op maat ontvang je feedback van medewerkers binnen de organisatie en onthul je het draagvlak voor veranderingen. Je komt te weten wat er leeft bij medewerkers. Door daar je communicatie op af te stemmen, kan je beter anticiperen op de reacties. Neem niet zomaar beslissingen om vervolgens te wachten tot bezorgdheden en ergernissen erover escaleren. Zorg dat je van bij het begin een zo goed mogelijk beeld hebt op de zorgen en weerstand bij medewerkers en hou de vinger aan de pols. Enkel zo kan je telkens op tijd bijsturen. Enkel zo kan je veranderingen optimaal laten binnensijpelen in de organisatie.

Ontdek onze dienstverlening

Public Minds werkt op maat van organisaties. We leiden medewerkersbevragingen in goede banen en stellen ons daarbij luisterend op naar onze klanten toe. 

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie

Wilt u weten wat Public Minds
voor u en uw klanten kan betekenen?

Contacteer ons