Het ABC van geluk op de (thuis-)werkvloer

Het ABC van geluk op de (thuis-)werkvloer

Autonomie, betrokkenheid en competentie zijn sleutelfactoren voor succes bij het werken aan (werk-)geluk. Wat gaat nu precies schuil achter deze drie basisbehoeften uit de zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000)? En vooral: Hoe vervul je deze basisbehoeften voor geluk op de werkvloer én op de thuiswerkvloer?

 

Telewerk kan tal van voordelen met zich meebrengen. Uit onderzoek van de KU Leuven blijkt dat op dagen van thuiswerk minder stress, betere prestaties, een betere balans tussen werk en privé en meer engagement aanwezig zijn. Om deze voordelen maximaal uit het telewerk te halen, moet telewerk natuurlijk wel goed geïmplementeerd zijn. Het ABC van werkgeluk zet je alvast op de goeie weg.

Het ABC van werkgeluk

De A van Autonomie

In hoeverre kunnen medewerkers zelf hun taken kiezen, inplannen, en bepalen hoe en waar ze die uitvoeren? Autonomie staat voor het zelf kunnen nemen van beslissingen, of het inzien van de waarde van zaken die opgelegd worden.

Wanneer een taak opgelegd wordt door een leidinggevende, is het belangrijk dat medewerkers de waarde van deze opgelegde taken inzien. Naast deze bewustmaking is het geven van vertrouwen een belangrijke taak van leidinggevenden. Zeker bij thuiswerk wordt de autonomie vaak sterk verhinderd door een te nauwe monitoring, veelal ten gevolge van een gebrek aan vertrouwen. Zo’n gebrek aan vertrouwen kan de voordelen van thuiswerk sterk aantasten. Om dit te vermijden zijn goede afspraken en een duidelijke communicatie nodig. Maak afspraken omtrent terugkoppelmomenten, de verwachte bereikbaarheid voor collega’s en klanten, en het type taken dat van thuis uit kan gedaan worden. Schep ook duidelijkheid op vlak van opvolging en rapportering. Op die manier bevorder je het vertrouwen en de autonomie.

De B van Betrokkenheid

Betrokkenheid betreft de sociale relaties binnen je organisatie. Heerst er een aangename sfeer? Hoe sterk is het groepsgevoel? Kunnen medewerkers er volledig zichzelf zijn en kunnen ze bij elkaar terecht?

Zeker nu het thuiswerk toeneemt in populariteit is het essentieel aandacht te besteden aan de sociale interacties op de werkvloer. In veel organisaties werden medewerkers in groepen opgedeeld, met alternerende aanwezigheden op de werkvloer. Ook op thuiswerk wordt meer dan ooit beroep gedaan. Is dit ook in jouw organisatie het geval? Wees je dan bewust van de letterlijke afstand die gecreëerd wordt tussen medewerkers. Zeker in combinatie met een daling van de sociale contacten in de privésfeer kan eenzaamheid hierdoor de kop opsteken.

Uiteraard zijn er via de digitale weg tal van opties om toch nog met elkaar in contact te komen. Velen zijn ondertussen vertrouwd met online meetings. Deze zijn een prima alternatief voor de formele contactmomenten, maar dacht je er ook al aan om een alternatief te voorzien voor de informele babbels aan de koffiemachine? Zo bevorder je het contact onder collega’s en hou je de connectie met elkaar en met de organisatie levendig.

De C van Competentie

Hebben medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen en hun talenten maximaal te benutten? Hebben ze het gevoel een meerwaarde te leveren en met hun werk een impact te hebben? Competentie gaat niet zozeer om het hebben van talenten, maar ook om de mate waarin deze benut worden en waarin men vertrouwen heeft in het eigen kunnen.

Kleine successen vieren blijkt enorm efficiënt te zijn in het bijdragen tot het werkgeluk van medewerkers. Uit je waardering voor wat goed gaat, en maak fouten bespreekbaar. Ook vanop afstand mag het inbouwen van feedbackmomenten niet vergeten worden.

Breng het werkgeluk in kaart

De M van Meten

Hoe zit het met het werkgeluk en de werkbeleving van jouw medewerkers? De beste manier om hier een klare kijk op te krijgen is door het hen te vragen, op een objectieve en anonieme manier. Een medewerkersbevraging is hier een ideale tool voor.

De W van Weten

Neem het ABC van de medewerkers binnen jouw organisatie onder de loep. Uit de analyse van de resultaten van een medewerkersbevraging komen waardevolle inzichten voort. Ga niet enkel na hoe het met elk van deze factoren zit op organisatieniveau, maar bestudeer ook de verschillen tussen diensten of afdelingen binnen je organisatie.

De V van Verbeteren

Inzichten uit een medewerkersbevraging bieden een ideaal startpunt voor gerichte acties. Nu je zicht hebt gekregen op de sterktes en verbeterpunten binnen je organisatie, weet je voor elk van de diensten waarop je kan inzetten om er het werkgeluk nog sterker te gaan bevorderen. Een analyse van de impact van elk van de bevraagde factoren op dat werkgeluk zorgt er overigens voor dat je vlot aan elke actie een prioriteit kunt toekennen.

Ook meten, weten en verbeteren binnen jouw organisatie? Public Minds brengt het ABC, samen met tal van andere factoren die een rol spelen bij werkbeleving van medewerkers, in kaart. We leiden medewerkersbevragingen in goede banen en stellen ons daarbij luisterend op naar onze klanten toe. Op die manier gaan we voor een aanpak op maat van jouw organisatie. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.

Kom meer te weten over onze dienstverlening

Wilt u weten wat Public Minds
voor u en uw klanten kan betekenen?

Contacteer ons