Balans

Werken aan werkgeluk: de juiste balans

Wil je productiviteit en creativiteit stimuleren binnen je organisatie? Dan heb je geëngageerde en betrokken medewerkers nodig. Om hiertoe te komen moet je werken aan balans. Welke balans? Dat ontdek je in dit artikel!

Werken aan werkgeluk

Engagement en betrokkenheid zijn drijvende krachten achter productiviteit en creativiteit binnen organisaties. Maar wat typeert geëngageerde medewerkers nu eigenlijk?

  • ze ervaren werkplezier,
  • ze hebben een klare kijk op de impact en het belang van hun werk,
  • ze beschouwen hun werk als deel van hun eigen identiteit.

Bouwen aan engagement betekent dus inzetten op deze drie aspecten. Daarvoor is het creëren van een goede balans tussen energiebronnen en energieverbruikers nodig.

Leren balanceren

Zowel voor algemeen geluk, als voor werkgeluk zijn autonomie, betrokkenheid en competentie cruciaal (Deci & Ryan, 2000). Tal van factoren, zowel structureel als sociaal, kunnen bijdragen tot een vervulling van deze basisbehoeften (Gagné & Deci, 2005). Essentieel is het om de balans tussen werkeisen (die veel energie vergen, bv. werkdruk) en hulpbronnen (die zorgen voor energie, bv. inspraak) in de job en in de werkcontext maximaal te bevorderen. Wie een betere balans heeft tussen beide zal vlotter de basisbehoeften in vervulling zien gaan, wat bijdraagt tot werkgeluk. Hetzelfde geldt voor sociale steun van de leidinggevende.

Leren balanceren betekent vooral ook leren hoe je organisatie er op heden voorstaat. Je kunt de balans tussen werkeisen en hulpbronnen pas gaan verbeteren eens je weet op welke gebieden bijsturing nodig is. Daarom heb je inzicht nodig in de mate waarin medewerkers verschillende werkeisen en hulpbronnen op heden ervaren en de impact die elk van deze factoren heeft op hun werkgeluk. Door dit te gaan meten, te vergelijken met benchmarkcijfers en de evolutie hierin op te volgen over tijd krijg je een duidelijk beeld op het werkgeluk binnen je organisatie.

Leer je organisatie beter kennen, bouw aan het werkgeluk van medewerkers en hou de vinger aan de pols. Uiteindelijk bekom je niet enkel gelukkige en betrokken medewerkers, maar ook tevreden klanten.

Lees meer over het ABC van werkgeluk

Klaar om ook binnen jou organisatie te leren balanceren? Wij reiken je graag alle nodige inzichten aan, op maat van jouw organisatie. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.

Kom meer te weten over onze dienstverlening

Wilt u weten wat Public Minds
voor u en uw klanten kan betekenen?

Contacteer ons