De Adviseurs

Inwonerspanel: weet wat leeft

Wat is een inwonerspanel?

Een inwonerspanel is een groep van inwoners (representatief samengesteld) waaraan drie tot vier keer per jaar vragen worden gesteld over onderwerpen die spelen binnen de gemeente. Dit kunnen thema’s zijn met betrekking tot:

 • Vrijetijdsbeleving in de gemeente
 • Dienstverlening
 • Evenementenbeleid
 • Sport
 • … of gelijk welk onderwerp dat van belang is.

Via het inwonerspanel doen we niet louter aan bevraging van de inwoners. We plaatsen ze in de rol van adviseur. U komt bovendien te weten wat de meningen en adviezen zijn van de “stille” meerderheid in uw gemeente of stad.

Voor de gemeente betekent een inwonerspanel een exclusief onderzoeksinstrument, dat periodiek kan worden ingezet maar evengoed voor spoedkwesties. De regie zit volledig bij de gemeente: bestuur en/of administratie bepalen wat er aan bod komt.

Verschillende functies:

Het inwonerspanel kan worden ingezet als…

 • Beleidsmonitor: hoe evolueren (prioritaire) doelstellingen?
 • Klankbord: is er een draagvlak voor bepaalde maatregelen?
 • Raadgever / inspiratiebron: welke ideeën leven er?

Inwonerspanel als (burger)adviesraad

Het inwonerspanel biedt een ideale aanvulling op de bestaande adviesraden. Waarom niet meer mensen hun mening en ideeën laten geven over bijvoorbeeld het sportbeleid? Of een jongerenpanel installeren… zo wordt ook de niet-geëngageerde jeugd betrokken.

Troeven van een inwonerspanel:

Op een snelle en betrouwbare manier inzicht verwerven om gefundeerde keuzes te kunnen maken

 • Gebruik maken van de ideeën en denkkracht van inwoners
 • Hoge betrokkenheid niet-geëngageerde inwoners leidt tot verrassende input (stille meerderheid)
 • Bevraging bij subgroep mogelijk (bv. mensen met kinderen)
 • Opvolging van indicatoren (doelstellingen meerjarenplan)

Public Minds zorgt voor:

 • Samenstelling van het panel (met juiste afspiegeling van uw gemeente)
 • Meedenken over onderwerpen en samenstelling van de vragenlijst
 • Voldoende respons en opvolging ervan, zodat we betrouwbare uitspraken kunnen doen
 • Kwaliteit van het inwonerspanel bewaken en onderhouden, aanvullen waar nodig
 • Analyse en rapportering van de resultaten
 • Terugkoppeling naar de leden van het inwonerspanel
Meer info?

Wilt u weten wat Public Minds
voor u en uw klanten kan betekenen?

Contacteer ons