Kiesmee.be

Online burgerbegroting: inwoners duiden de prioriteiten aan.

Online burgerbegroting

Met Kiesmee.be bieden we een online begrotingsplatform waarop inwoners kunnen aanduiden welke projecten voor hen echt van belang zijn. Elk project kan uitvoerig worden gedocumenteerd, zodat de keuze beredeneerd gebeurt.

De projecten worden in eerste fase door het bestuur gekozen en zorgvuldig geraamd. Vanaf dan is het aan de burger.

Hier geldt het principe van het winkelmandje. Zolang er geld beschikbaar is, kunnen er projecten geselecteerd worden. Zo krijgt de burger meteen een duidelijk zicht op hoe realistisch het is om zijn of haar favoriete projecten effectief te verwezenlijken.

Kiesmee.be kan éénmalig worden ingezet of structureel. Ook is het mogelijk om per deelgemeente of buurt andere projecten voor te leggen, zo wordt het eerder een buurtbegroting.

Naar de demoversie

Troeven Kiesmee

  • Aantrekkelijke vormgeving
  • Financiële bewustmaking bij inwoners: ze zien meteen de impact van hun keuze op budget
  • Opdeling per subgroep mogelijk
  • Realtime zicht op de resultaten via dashboard
  • Koppeling aan budget (volgens BBC regels)
Naar de demoversie

GRATIS PROMOFILM

Vele meningen, een sterke respons, daar gaan we voor! We zorgen voor een volledig gepersonaliseerde promovideo! Deze professionele videospot kan u ruim verspreiden via sociale media en website!

Aanpak op maat, 3 mogelijkheden:

Eénmalig

Zet Kiesmee.be éénmalig in voor jouw stad of gemeente. Dit vormt de ideale oplossing voor het toekennen van prioriteiten in het meerjarenplan.

1 jaar onbeperkt

Ideale oplossing indien u in het eerste jaar van de bestuursperiode verschillende doelgroepen wenst te bereiken. Zo kunnen per buurt andere projecten worden voorgelegd.

Onbeperkt 6 jaar

Kiesmee.be als structurele tool gaan inzetten in uw stad of gemeente. Doorheen de ganse bestuursperiode kunnen meerdere projecten worden opgezet.

Wilt u weten wat Public Minds
voor u en uw klanten kan betekenen?

Contacteer ons