Imago- en naambekendheidsonderzoek

Cruciale inzichten voor het optimaliseren van uw communicatie- en marketingstrategie.

Een goed imago is belangrijk! Het trekt niet alleen nieuwe klanten aan, het versterkt ook de loyaliteit van uw bestaande klanten. De algemene klantbeleving hangt daarenboven nauw samen met het imago van uw bedrijf of organisatie. Het belang van imago mag dus allerminst worden onderschat!

Ongetwijfeld wenst u een bepaald imago uit te bouwen, of hebt u reeds hard gewerkt aan de uitbouw ervan. Het is cruciaal dat uw gewenste uitstraling overeenstemt met hoe dit door uw doelgroep wordt gepercipieerd, dit geeft u een groot concurrentieel voordeel.

Een imago- en naambekendheidsonderzoek kan hier de nodige inzichten bieden:

  • Welk imago heeft mijn organisatie of bedrijf?
  • Welk imago roept mijn naam en/of logo op?
  • Hoe is het met de naamsbekendheid gesteld? En met dat van mijn concurrenten?
  • Wat is kenmerkend voor mijn organisatie?
  • Sluit de gewenste identiteit aan bij de werkelijke identiteit?
  • Op welke aspecten verschilt mijn imago met dat van concurrenten?

Naast een algemeen inzicht bieden we u ook inzicht in eventuele verschillen per doelgroep. Zo is het mogelijk dat uw naamsbekendheid heel hoog is bij vrouwen van middelbare leeftijd, maar heel laag scoort bij jonge mama’s. Om geen tijd en middelen te verspelen aan een marketingbeleid dat elke focus mist, is een naambekendheidsonderzoek een must.

Een naambekendheidsonderzoek maakt vaak onderdeel uit van een imago-onderzoek, maar het kan ook volledig afzonderlijk worden gevoerd. Om effecten van bijvoorbeeld een promotiecampagne te meten, is het aan te raden om een naambekendheidsonderzoek op verschillende momenten te herhalen.

Benieuwd naar onze aanpak?

Contact

Wilt u weten wat Public Minds
voor u en uw klanten kan betekenen?

Contacteer ons